Методичний кейс

Сервіс освітянської співтворчості

 

 

 

 

 

Статті, методичні матеріали та корисні збірки, що укладені за принципом “рівний-рівному”. Всі матеріали подані в авторській редакції. При цитуванні обов’язкове посилання на автора та джерело інформаційних матеріалів.

Автор Публікація
Бабенко Тамара ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ
Базилевська Валентина ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Бубир Віта ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ КАЗОК ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ
Булах Тетяна ОCОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КОРЕКЦІЇ ВАД ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
Вербецька Лілія КРЕАТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Гонта Тетяна РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАПИТАНЬ НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРИ
Данілова Юлія КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ НУШ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗА ХМАРНИМ СЕРВІСОМ «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН»
Кравченко Лариса РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Ластовецька Інна ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 1-МУ КЛАСІ НА РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ
Легуша Юлія АУДІЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Мішкова Тетяна ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Нагорна Наталія ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ У РОБОТІ З ПРОБЛЕМНИМИ УЧНЯМИ
Онішко Надія ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У НУШ
Серебрякова-Федоренко Валентина ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ЗАДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Третяк Любов КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ
Трухан Лариса РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Якименко Людмила РОЛЬ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ПРО РОЗЧИНИ
Ярута Світлана ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ