Тематика навчальних модулів для освітян

1. Створення демократичного середовища в НУШ. Розвиток громадянських компетентностей школярів. Сучасний виховний простір НУШ.

2. Заклад освіти як громадський хаб: інструменти демократизації школи для сталого розвитку громади.

3. Теоретичні та практичні аспекти медіації в НУШ. Сучасна конфліктологія. Протидія булінгу в закладах освіти.

4. Формування культури лідерства. Лідерство як сучасний освітній тренд: кейси лідерства. Як змінюється освітнє середовище в парадигмі лідерства. Лідерство та командоутворення — новий дидактичний ресурс якісної освіти.

5. Інноваційне бачення змісту сучасної освіти: модернізація освіти, навички нового покоління. Активне та інтерактивне навчання. Фасилітація та коучинг в освіті.

6. Емоційний інтелект. Методи досягнення емоційного балансу та усвідомленості. Стрес, напруга, толерування невизначеності. Техніки саморегуляції та боротьба з емоційним вигоранням.

7. Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

8. Інноваційний менеджмент у закладах освіти: процедури інституційного аудиту та розробка моделі діяльності закладу освіти. Менеджмент освітньої галузі громади. Дошкілля і позашкільна освіта як складові системи освіти.

9. Критичне мислення – вимога сучасності. Методика розвитку критичного мислення педагогів та школярів.

10. Інструменти ІКТ сучасного педагога. Хмарні технології в навчанні. Створення інтерактивних онлайнових вправ.

11. Медіаграмотність та ефективні особистісні стратегії в сучасному інформаційному середовищі. Методики інтегрованого впровадження медіаосвіти задля підвищення конкурентноздатності закладу освіти.

12. Проектний менеджмент. Креативні механізми пошуку та розробки проектних ідей. Підготовка проектних пропозицій.

13. Покоління Z. Актуальні питання навчальної мотивації, цінностей, профорієнтації нових поколінь школярів.

14. Батьківська громадськість: ефективна комунікація, залучення, створення алгоритмів продуктивної співпраці у навчально-виховному процесі.

15. Алгоритм розв’язування юридичних задач.

16. Компетентнісний урок історії.